Motyw solidarności

Solidarność ludzka – pomoc w przetrwaniu wojennego koszmaru, wspólne posiłki, przyjmowanie ludzi ze zbombardowanych lub zajętych przez Niemców domów i dzielnic. Do tej solidarności należy zaliczyć też pomoc powstańcom, nawet wymuszony i niechętny udział w pochówku zabitych Niemców.


Źródło: streszczenia.pl